mobile header en02

  • Main
  • Small and Medium Enterprise

Small and Medium-sized Industries

definisiIKS


 Pelaksanaan Modul Bimbingan Sektor Kecil dan Sederhana

Industri Kecil dan Sederhana (IKS) merupakan antara sektor terpenting yang menjana ekonomi Negara. IKS mempunyai bilangan pekerja yang ramai berbanding dengan industri besar. Antara tanggungjawab sebagai pemilik Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) adalah melaksanakan amalan KKP bagi menjamin pekerja selamat dan sihat. Pihak JKKP telah menyediakan modul bimbingan sektor Kecil dan sederhana bagi membantu PKS melaksanakan amalan KKP di tempat kerja.

Laporan Amalan Terbaik KKP di sektor Indusri Kecil dan Sederhana 2015

Laporan Amalan terbaik KKP ini adalah kompilasi program “Compliance Support” termasuk program “door to door” yang memberikan penekanan dan bantuan kepada (7) elemen berikut:
  1. Jawankuasa Keselamatan dan Kesihatan
  2. Persekitaran tempat kerja
  3. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
  4. Egronomik
  5. HIRARC
  6. Penyediaan Prosedur Kerja Selamat
  7. Pelaporan Kemalangan , Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan

Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri makanan)

Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri perkhidmatan kejuruteraan)

Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Berasaskan Logam)

Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Berasaskan Kayu)

Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Perkhidmatan)

Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Berasaskan Automatif)

Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Berasaskan Kimia)

Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Berasaskan Seramik)

Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Asas Bina)

Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Berasaskan Getah)

Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Berasaskan Kertas)

Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Berasaskan Kosmetik)

Kompilasi laporan Amalan terbaik KKP di sektor Industri Kecil Dan Sederhana (Industri Percetakan)


Buletin IKS

 Buletin 1

 Buletin 2


 

Pelan Strategik Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bagi Industri Kecil dan Sederhana 2016 -2020

Pelan Strategik IKS 2020 (Versi B.Malaysia)

Pelan Strategik IKS 2020 (Versi English)

PrintEmail

Tags Cloud