mobile header en02

  • Main
  • Pengemaskinian Data/Maklumat Bagi Orang Kompeten Jurutera Stim/Jurutera EPD , Orang Kompeten Lif & Orang Yang Bertanggungjawab

Pengemaskinian Data/Maklumat Bagi Orang Kompeten Jurutera Stim/Jurutera EPD , Orang Kompeten Lif & Orang Yang Bertanggungjawab

Pelanggan Yang Dihormati.

 

Pengemaskinian Data/Maklumat Bagi Orang Kompeten Jurutera Stim/Jurutera EPD Gred Satu & Gred Dua, Orang Kompeten Lif ( Gred Satu, Dua & Tiga) Dan Orang Yang Bertanggungjawab (Kren Menara, Mesin Angkat Penumpang/Barang, Gondola Dan MCWP)

 

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan sedang mengumpulkan maklumat yang berkaitan untuk mengenalpasti jumlah Orang Kompeten yang masih aktif sehingga kini. 

Sehubungan itu, sekiranya anda adalah seorang Orang Kompeten , anda diminta untuk mengisi borang dibawah mengikut kategori kompetensi anda.

 

1. Jurutera Stim/Jurutera EPD Gred Satu & Gred Dua

    https://goo.gl/forms/M1hk4e719ptAWisB2

 

2. Orang Kompeten Lif Gred Satu,Dua & Tiga

    https://goo.gl/forms/6rGfkLHUKULQm4wo2

 

3. Orang Yang Bertanggungjawab (Kren Menara, Mesin Angkat Penumpang/Barang, Gondola & MCWP)

    https://goo.gl/forms/s5SDFT1LuIUVODMm1

 

 

Sekian, terima kasih.

PrintEmail

Tags Cloud