mobile header en02

Contact Us

Aduan Tempat Kerja/Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

  • Sebarang aduan berkaitan Tempat Kerja / Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan hendaklah dihantar melalui Sistem MyKKP.
  • Sila Klik Manual Pengguna untuk mendapatkan panduan mengisi borang aduan. 

 

Aduan/Pertanyaan/Maklumbalas Perkhidmatan JKKP

  • Sebarang aduan, pertanyaan atau maklumbalas berkaitan perkhidmatan JKKP hendaklah dihantar melalui Borang Maklumbalas.

   Bil   Kategori Aduan Perkhidmatan

  1.    Tindakan Yang Tidak Menepati Kehendak Pelanggan
  2.    Kegagalan Penguatkuasaan
  3.    Kualiti Perkhidmatan Yang Tidak Memuaskan Termasuk Kaunter dan Telefon
  4.    Kegagalan Mengikut Prosedur Yang Ditetapkan
  5.    Tindakan Tidak Adil
  6.    Kekurangan Kemudahan Awam
  7.    Salah Guna Kuasa/ Penyelewengan
  8.    Salah Laku Anggota Awam
  9.    Kepincangan Pelaksanaan Dasar dan Kelemahan Undang-undang
  10.  Pelbagai Aduan

  • Pihak JKKP akan memberi maklumbalas kepada pelanggan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

 

Alamat/Telefon/Faks

 

Waktu Urusan

  • Sila klik Waktu Urusan untuk mendapat maklumat waktu urusan kaunter khidmat pelanggan dan bayaran.

 

Direktori Pegawai

 

Facebook

  • Menjadi ahli kepada laman sosial facebook kami untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini JKKP.

 

Soalan Lazim

  • Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai JKKP, sila layari laman soalan lazim untuk mendapatkan soalan lazim mengenai JKKP.

PrintEmail

Tags Cloud