mobile header en02

  • Main
  • About NCOSH
  • Committee
  • NCOSH Secretariat Membership

Keanggotaan Sekretariat Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kementerian Sumber Manusia)

A. Setiausaha & Timbalan Setiausaha

su mnkkp
Ir. Zulkafli bin Zainuddin
Setiausaha
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

tsu
Mohd Yunus bin Izham
Timbalan Setiausaha
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

B. Seksyen Pengurusan Acara

haffis molla
Mohamed Haffis bin Mohossain Molla
Ketua Seksyen
Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya


zawawi
Mat Zawawi Bin Zakaria
Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

C. Seksyen Penyelarasan & Pemantauan

 fasia jusoh
Muhammad Faisal bin Jusoh
Ketua Seksyen
Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

Unit Penyelarasan
 enanuksin
Anuksin A/L Eh Klim
Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya


 pnroslinda
Nor Roslinda Bt Mat Zan
Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

D. Unit Khidmat Sokongan

 enkamaruddin
Kamaruddin bin Mohd Saidi
Pembantu Tadbir
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya


 ensofuan
Sofuan bin Mohd Ali
Pembantu Tadbir
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

PrintEmail

Tags Cloud